Bưu điện văn hóa xã Minh Cường

  • Mã bưu điện: 158850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Cường
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đống Tranh, Xã Minh Cường, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 0983543268