Bưu điện văn hóa xã Đức Hòa

  • Mã bưu điện: 139400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Hòa
  • Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Đức Hoà, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02438851488