Bưu điện văn hóa xã Võng La

  • Mã bưu điện: 138100
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Võng La
  • Địa chỉ: Thôn Đại Độ, Xã Võng La, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 0949908789