Bưu điện văn hóa xã Minh Phú

  • Mã bưu điện: 141000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Phú
  • Địa chỉ: Thôn Kinh Tế Mới Ban Tiện, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: 02435990008