Bưu điện Đốc Ngữ

  • Mã bưu điện: 118028
  • Bưu cục: Bưu điện Đốc Ngữ
  • Địa chỉ: Sô´440, Phố Đội Cấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình
  • Điện thoại: