VNPOST Hoài Đức, Hà Nội

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Hoài Đức, Hà Nội cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Hoài Đức, Hà Nội. Bưu điện Hoài Đức, Bưu điện Chợ Sấu, Bưu điện KHL Hoài Đức, Bưu điện Ngãi Cầu, Bưu điện An Thọ, Bưu điện Vân Côn, Bưu điện văn hóa xã Minh Khai, Bưu điện văn hóa xã Đức Thượng, Bưu điện văn hóa xã Kim Chung, Bưu điện văn hóa xã Sơn Đồng, Bưu điện văn hóa xã Đắc Sở, Bưu điện văn hóa xã Tiền Yên, Bưu điện văn hóa xã Song Phương, Bưu điện văn hóa xã Di Trạch, Bưu điện văn hóa xã Cát Quế, Bưu điện văn hóa xã Yên Sở, Bưu điện văn hóa xã Vân Canh, Bưu điện văn hóa xã Lại Yên, Bưu điện văn hóa xã Vân Côn, Bưu điện văn hóa xã An Thượng, Bưu điện văn hóa xã Đông La, Hòm thư Công cộng độc lập xã Đức Giang, Hòm thư Công cộng độc lập xã La Phù, Bưu cục văn phòng BĐH Hoài Đức

Bưu điện Hoài Đức

 • Mã bưu điện: 152900
 • Bưu cục: Bưu điện Hoài Đức
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 024.33663400

Bưu điện Chợ Sấu

 • Mã bưu điện: 152960
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Sấu
 • Địa chỉ: Sô´0, Xóm Quê, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 024.32242866

Bưu điện KHL Hoài Đức

 • Mã bưu điện: 152911
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Hoài Đức
 • Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 024.33734017

Bưu điện Ngãi Cầu

 • Mã bưu điện: 153130
 • Bưu cục: Bưu điện Ngãi Cầu
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 024.33656339

Bưu điện An Thọ

 • Mã bưu điện: 153137
 • Bưu cục: Bưu điện An Thọ
 • Địa chỉ: Thôn An Thọ, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 02433774666

Bưu điện Vân Côn

 • Mã bưu điện: 153110
 • Bưu cục: Bưu điện Vân Côn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phương Quan, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Minh Khai

 • Mã bưu điện: 152940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Khai
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Minh Hoà, Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 0912768163

Bưu điện văn hóa xã Đức Thượng

 • Mã bưu điện: 152920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Thượng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cựu Quán, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 663334

Bưu điện văn hóa xã Kim Chung

 • Mã bưu điện: 153010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Chung
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Yên Vĩnh, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 0902246081

Bưu điện văn hóa xã Sơn Đồng

 • Mã bưu điện: 153041
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Đồng
 • Địa chỉ: Sô´0, Xóm Thượng, Xã Sơn Đồng , Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 0946231245

Bưu điện văn hóa xã Đắc Sở

 • Mã bưu điện: 153060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắc Sở
 • Địa chỉ: Sô´0, Xóm 5, Xã Đắc Sở, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 0943386676

Bưu điện văn hóa xã Tiền Yên

 • Mã bưu điện: 153090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiền Yên
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Yên Thái, Xã Tiền Yên, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 01675318485

Bưu điện văn hóa xã Song Phương

 • Mã bưu điện: 153100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Song Phương
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phương Viên, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 0902246081

Bưu điện văn hóa xã Di Trạch

 • Mã bưu điện: 153000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Di Trạch
 • Địa chỉ: Sô´0, Xóm Đa, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 0983362589

Bưu điện văn hóa xã Cát Quế

 • Mã bưu điện: 152990
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Quế
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu Vực 1, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 01233005234

Bưu điện văn hóa xã Yên Sở

 • Mã bưu điện: 153020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Sở
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn 5 ( Kỳ ), Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 0982203144

Bưu điện văn hóa xã Vân Canh

 • Mã bưu điện: 153080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Canh
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Kim Hoàng, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 0914366900

Bưu điện văn hóa xã Lại Yên

 • Mã bưu điện: 153070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lại Yên
 • Địa chỉ: Sô´0, Xóm 4, Xã Lai Yên, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 0906401884

Bưu điện văn hóa xã Vân Côn

 • Mã bưu điện: 153111
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vân Côn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vân Côn, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 0948488385

Bưu điện văn hóa xã An Thượng

 • Mã bưu điện: 153140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Thượng
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Ngự Câu, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 651400

Bưu điện văn hóa xã Đông La

 • Mã bưu điện: 153180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông La
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đông Lao, Xã Đông La, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại: 0904340207

Hòm thư Công cộng độc lập xã Đức Giang

 • Mã bưu điện: 152954
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập xã Đức Giang
 • Địa chỉ: Thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng độc lập xã La Phù

 • Mã bưu điện: 153161
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập xã La Phù
 • Địa chỉ: Xóm Độc Lập, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Hoài Đức

 • Mã bưu điện: 152912
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Hoài Đức
 • Địa chỉ: Khu 1, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’