Bưu điện văn hóa xã Thanh Đa

  • Mã bưu điện: 153730
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Đa
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phú Đa, Xã Thanh Đa, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 02433648401