Bưu điện KHL Sơn Tây

  • Mã bưu điện: 154041
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Sơn Tây
  • Địa chỉ: Sô´1, Phố Phùng Khắc Khoan, Phường Quang Trung, Thị xã Sơn Tây
  • Điện thoại: 02433833686