Bưu điện văn hóa xã Di Trạch

  • Mã bưu điện: 153000
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Di Trạch
  • Địa chỉ: Sô´0, Xóm Đa, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: 0983362589