Bưu điện văn hóa xã Yên Sở

  • Mã bưu điện: 128400
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Sở
  • Địa chỉ: Thôn Yên Duyên, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai
  • Điện thoại: 01254664558