Bưu điện Chợ Sấu

  • Mã bưu điện: 152960
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Sấu
  • Địa chỉ: Sô´0, Xóm Quê, Xã Dương Liễu, Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: 024.32242866