Bưu điện văn hóa xã Yên Bài

  • Mã bưu điện: 155110
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Bài
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Muỗi, Xã Yên Bài, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433969050