Bưu điện Nguyễn Chánh

  • Mã bưu điện: 151000
  • Bưu cục: Bưu điện Nguyễn Chánh
  • Địa chỉ: Sô´0 số, Đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: 0433824615