Bưu điện Khương Mai

  • Mã bưu điện: 120700
  • Bưu cục: Bưu điện Khương Mai
  • Địa chỉ: Sô´185, Phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân
  • Điện thoại: 024.35651807