Địa chỉ bưu điện tại Mê Linh, Hà Nội

Bảng tra cứu mã bưu điện, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các bưu điện Mê Linh thuộc tỉnh Hà Nội: Bưu điện Mê Linh, Bưu điện Khu công nghiệp Quang Minh, Bưu điện KHL Mê Linh, Bưu điện Thạch Đà, Bưu điện Tiền Phong, Bưu điện văn hóa xã Kim Hoa, Bưu điện văn hóa xã Tiến Thắng, Bưu điện văn hóa xã Thanh Lâm, Bưu điện văn hóa xã Tự Lập, Bưu điện văn hóa xã Vạn Yên, Bưu điện văn hóa xã Liên Mạc, Bưu điện văn hóa xã Tam Đồng, Bưu điện văn hóa xã Quang Minh, Bưu điện văn hóa xã Chu Phan, Bưu điện văn hóa xã Văn Khê, Bưu điện văn hóa xã Mê Linh, Bưu điện văn hóa xã Hoàng Kim, Bưu điện văn hóa xã Tiến Thịnh, Bưu điện văn hóa xã Tráng Việt, Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Vận chuyển Kho vận Miền Bắc, Hòm thư Công cộng Thị trấn Chi Đông, Bưu cục văn phòng BĐH Mê Linh

Bưu điện Mê Linh

 • Mã bưu điện: 142000
 • Bưu cục: Bưu điện Mê Linh
 • Địa chỉ: Thôn Đại Bái, Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 024.38165777

Bưu điện Khu công nghiệp Quang Minh

 • Mã bưu điện: 142219
 • Bưu cục: Bưu điện Khu công nghiệp Quang Minh
 • Địa chỉ: Sô´Lô 46, Lô 1 đến 46, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 024.38165018

Bưu điện KHL Mê Linh

 • Mã bưu điện: 142240
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Mê Linh
 • Địa chỉ: Sô´49, Lô 1 đến 46, Khu công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02438165018

Bưu điện Thạch Đà

 • Mã bưu điện: 142080
 • Bưu cục: Bưu điện Thạch Đà
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 024.38164301

Bưu điện Tiền Phong

 • Mã bưu điện: 142160
 • Bưu cục: Bưu điện Tiền Phong
 • Địa chỉ: Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 024 32127123

Bưu điện văn hóa xã Kim Hoa

 • Mã bưu điện: 142180
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Hoa
 • Địa chỉ: Thôn Phù Trì, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02438171373

Bưu điện văn hóa xã Tiến Thắng

 • Mã bưu điện: 142001
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiến Thắng
 • Địa chỉ: Thôn Bạch Trữ, Xã Tiến Thắng, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02438154188

Bưu điện văn hóa xã Thanh Lâm

 • Mã bưu điện: 142110
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Lâm
 • Địa chỉ: Thôn Đức Hậu, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02438154192

Bưu điện văn hóa xã Tự Lập

 • Mã bưu điện: 142010
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tự Lập
 • Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ, Xã Tự Lập, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02438168967

Bưu điện văn hóa xã Vạn Yên

 • Mã bưu điện: 142030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Yên
 • Địa chỉ: Thôn Yên Nội, Xã Vạn Yên, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02438164719

Bưu điện văn hóa xã Liên Mạc

 • Mã bưu điện: 142020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Mạc
 • Địa chỉ: Thôn Bồng Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02438164525

Bưu điện văn hóa xã Tam Đồng

 • Mã bưu điện: 142070
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tam Đồng
 • Địa chỉ: Thôn Tam Báo, Xã Tam Đồng , Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02438164721

Bưu điện văn hóa xã Quang Minh

 • Mã bưu điện: 142200
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Minh
 • Địa chỉ: Thôn Gia Thượng, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02438134115

Bưu điện văn hóa xã Chu Phan

 • Mã bưu điện: 142060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chu Phan
 • Địa chỉ: Thôn Chu Phan, Xã Chu Phan, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02438164720

Bưu điện văn hóa xã Văn Khê

 • Mã bưu điện: 142101
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Khê
 • Địa chỉ: Thôn Văn Quán, Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02438165675

Bưu điện văn hóa xã Mê Linh

 • Mã bưu điện: 142140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mê Linh
 • Địa chỉ: Thôn Hạ Lôi, Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02438165290

Bưu điện văn hóa xã Hoàng Kim

 • Mã bưu điện: 142090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Kim
 • Địa chỉ: Thôn Hoàng Xá, Xã Hoàng Kim, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02438165650

Bưu điện văn hóa xã Tiến Thịnh

 • Mã bưu điện: 142040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiến Thịnh
 • Địa chỉ: Thôn Thọ Lão, Xã Tiến Thịnh, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02438164649

Bưu điện văn hóa xã Tráng Việt

 • Mã bưu điện: 142150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tráng Việt
 • Địa chỉ: Thôn Tráng Việt, Xã Tráng Việt , Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02438171373

Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Vận chuyển Kho vận Miền Bắc

 • Mã bưu điện: 100910
 • Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh Trung tâm Vận chuyển Kho vận Miền Bắc
 • Địa chỉ: Lô 38E, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: 02437683639

Hòm thư Công cộng Thị trấn Chi Đông

 • Mã bưu điện: 142229
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Thị trấn Chi Đông
 • Địa chỉ: Phố Thị trấn Chi Đông, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Mê Linh

 • Mã bưu điện: 142230
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Mê Linh
 • Địa chỉ: Phố Thị trấn Chi Đông, Thị Trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh
 • Điện thoại: