Bưu điện Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kiểm hóa

  • Mã bưu điện: 140712
  • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kiểm hóa
  • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: