Bưu điện KHL EMS Nam Từ Liêm

  • Mã bưu điện: 152785
  • Bưu cục: Bưu điện KHL EMS Nam Từ Liêm
  • Địa chỉ: Sô´28, Lô nhà 0 số, Khu đô thị mới Mộ Lao, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông
  • Điện thoại: 02433502036