Danh sách bưu điện Quốc Oai bạn cần biết

Danh sách các điểm bưu điện Quốc Oai thuộc tỉnh Hà Nội, tìm mã bưu điện: Bưu điện Quốc Oai, Bưu điện KHL Quốc oai, Bưu điện Sài Sơn, Bưu điện Cấn Hữu, Bưu điện Hòa Phú, Bưu điện văn hóa xã Sài Sơn, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Liệp, Bưu điện văn hóa xã Liệp Tuyết, Bưu điện văn hóa xã Tuyết Nghĩa, Bưu điện văn hóa xã Phú Cát, Bưu điện văn hóa xã Đồng Quang, Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa, Bưu điện văn hóa xã Tân Phú, Bưu điện văn hóa xã Cấn Hữu, Bưu điện văn hóa xã Hoà Thạch, Bưu điện văn hóa xã Phú Mãn, Bưu điện văn hóa xã Đông Yên, Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hương, Bưu điện văn hóa xã Đại Thành, Bưu điện văn hóa xã Yên Sơn, Bưu điện văn hóa xã Phượng Cách, Bưu điện văn hóa xã Đông Xuân, Hòm thư Công cộng Xã Ngọc Mỹ, Hòm thư Công cộng Xã Thạch Thán, Bưu cục văn phòng BĐH Quốc Oai

Bưu điện Quốc Oai

 • Mã bưu điện: 155700
 • Bưu cục: Bưu điện Quốc Oai
 • Địa chỉ: Sô´0, Đường 21 B Thị Trấn Quốc Oai, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 024.33843979

Bưu điện KHL Quốc oai

 • Mã bưu điện: 155708
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Quốc oai
 • Địa chỉ: Sô´162, Đường 21 B Thị Trấn Quốc Oai, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại:

Bưu điện Sài Sơn

 • Mã bưu điện: 155770
 • Bưu cục: Bưu điện Sài Sơn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đa Phúc, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 024.33679287

Bưu điện Cấn Hữu

 • Mã bưu điện: 155910
 • Bưu cục: Bưu điện Cấn Hữu
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thái Thượng Khê, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 024.33949109

Bưu điện Hòa Phú

 • Mã bưu điện: 155900
 • Bưu cục: Bưu điện Hòa Phú
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Bạch Thạch, Xã Hoà Thạch, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 024.33676401

Bưu điện văn hóa xã Sài Sơn

 • Mã bưu điện: 155771
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sài Sơn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phúc Đức, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 0973567996

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Liệp

 • Mã bưu điện: 155810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Liệp
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Ngọc Phúc, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 844044

Bưu điện văn hóa xã Liệp Tuyết

 • Mã bưu điện: 155820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liệp Tuyết
 • Địa chỉ: Thôn Đại Phu, Xã Liệp Tuyết, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 0946550409

Bưu điện văn hóa xã Tuyết Nghĩa

 • Mã bưu điện: 155830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tuyết Nghĩa
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đại Đồng, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 844288

Bưu điện văn hóa xã Phú Cát

 • Mã bưu điện: 155850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Cát
 • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 0964418122

Bưu điện văn hóa xã Đồng Quang

 • Mã bưu điện: 155930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Quang
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Yên Nội, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 844123

Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa

 • Mã bưu điện: 155730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa
 • Địa chỉ: Thôn Thị Nội, Xã Tân Hoà, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 02433946333

Bưu điện văn hóa xã Tân Phú

 • Mã bưu điện: 155740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phú
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Yên Quán, Xã Tân Phú, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 0942126288

Bưu điện văn hóa xã Cấn Hữu

 • Mã bưu điện: 155911
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cấn Hữu
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cấn Thượng, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 844290

Bưu điện văn hóa xã Hoà Thạch

 • Mã bưu điện: 155904
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoà Thạch
 • Địa chỉ: Thôn Bạch Thạch, Xã Hoà Thạch, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 0982473189

Bưu điện văn hóa xã Phú Mãn

 • Mã bưu điện: 155870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Mãn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cổ Rùa, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 0975399334

Bưu điện văn hóa xã Đông Yên

 • Mã bưu điện: 155920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Yên
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 0983611607

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hương

 • Mã bưu điện: 155890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hương
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thế Trụ, Xã Nghĩa Hương, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 01659999828

Bưu điện văn hóa xã Đại Thành

 • Mã bưu điện: 155750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đại Thành
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đại Tảo, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 0948230415

Bưu điện văn hóa xã Yên Sơn

 • Mã bưu điện: 155760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Sơn
 • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Sơn Trung, Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 0936158259

Bưu điện văn hóa xã Phượng Cách

 • Mã bưu điện: 155790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phượng Cách
 • Địa chỉ: Sô´0, Khu 1, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 0989015580

Bưu điện văn hóa xã Đông Xuân

 • Mã bưu điện: 155970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đông Xuân
 • Địa chỉ: Xóm Đồng Bèn, Xã Đồng Xuân, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại: 820043

Hòm thư Công cộng Xã Ngọc Mỹ

 • Mã bưu điện: 156002
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Ngọc Mỹ
 • Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại:

Hòm thư Công cộng Xã Thạch Thán

 • Mã bưu điện: 156012
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Thạch Thán
 • Địa chỉ: Thôn Thạch Thán, Xã Thạch Thán, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng BĐH Quốc Oai

 • Mã bưu điện: 155709
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Quốc Oai
 • Địa chỉ: Đường 21 B Thị Trấn Quốc Oai, Thị Trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN