Bưu điện Xuân Mai

  • Mã bưu điện: 156200
  • Bưu cục: Bưu điện Xuân Mai
  • Địa chỉ: Sô´0, Khu Tân Bình, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ
  • Điện thoại: 02433840101