Bưu điện Tả Thanh Oai

  • Mã bưu điện: 134915
  • Bưu cục: Bưu điện Tả Thanh Oai
  • Địa chỉ: Sô´3/7, Đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì
  • Điện thoại: 024.38615300