Bưu điện Đông Mỹ

  • Mã bưu điện: 135400
  • Bưu cục: Bưu điện Đông Mỹ
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì
  • Điện thoại: 024.38615236