Bưu điện văn hóa xã Cẩm Lĩnh

  • Mã bưu điện: 154971
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cẩm Lĩnh
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đông Phương, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433935869