Bưu điện văn hóa xã Phú Châu

  • Mã bưu điện: 154790
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Châu
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phú Xuyên, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433863841