Bưu điện văn hóa xã Cổ Loa

  • Mã bưu điện: 136800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cổ Loa
  • Địa chỉ: Xóm Chợ, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 0943471111