Bưu điện văn phòng BĐH Đan Phượng

  • Mã bưu điện: 153328
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐH Đan Phượng
  • Địa chỉ: Đường 32, Thị Trấn Phùng, Huyện Đan Phượng
  • Điện thoại: