Bưu điện văn hóa xã Vạn Yên

  • Mã bưu điện: 142030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vạn Yên
  • Địa chỉ: Thôn Yên Nội, Xã Vạn Yên, Huyện Mê Linh
  • Điện thoại: 02438164719