Bưu điện văn hóa xã Song Phượng

  • Mã bưu điện: 153330
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Song Phượng
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tháp Thượng, Xã Song Phượng, Huyện Đan Phượng
  • Điện thoại: 0983143408