Bưu điện văn hóa xã Sen Chiểu

  • Mã bưu điện: 153840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sen Chiểu
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Sen Chiểu, Xã Sen Chiểu, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 02433848557