Bưu điện KHL Phúc Thọ

  • Mã bưu điện: 153609
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Phúc Thọ
  • Địa chỉ: Phố Gạch, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ
  • Điện thoại: 02433649222