Bưu điện văn hóa xã Kim Quan

  • Mã bưu điện: 155320
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Quan
  • Địa chỉ: Sô´0, Xóm Giáp Tây Chùa, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 02433670208