Bưu điện Kim Giang

  • Mã bưu điện: 128252
  • Bưu cục: Bưu điện Kim Giang
  • Địa chỉ: Sô´152, Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai
  • Điện thoại: