Bưu điện EMS KHL Cầu Giấy

  • Mã bưu điện: 123071
  • Bưu cục: Bưu điện EMS KHL Cầu Giấy
  • Địa chỉ: Sô´115, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy
  • Điện thoại: 02439912110