Đại lý bưu điện Trường Sơn

  • Mã bưu điện: 139310
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Trường Sơn
  • Địa chỉ: Khu Thủy Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: