Bưu điện văn hóa xã Cát Quế

  • Mã bưu điện: 152990
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cát Quế
  • Địa chỉ: Sô´0, Khu Vực 1, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức
  • Điện thoại: 01233005234