Bưu điện văn hóa xã Văn Bình

  • Mã bưu điện: 158560
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Văn Bình
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Văn Hội, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín
  • Điện thoại: 0836717699