Bưu điện KHL Tây Hồ 2

  • Mã bưu điện: 124065
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Tây Hồ 2
  • Địa chỉ: Sô´36A/647, Đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ
  • Điện thoại: 024.32668281