Bưu điện văn hóa xã Cổ Đông

  • Mã bưu điện: 154531
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cổ Đông
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Triều Đông, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây
  • Điện thoại: 02433610525