Bưu điện văn hóa xã Liên Hà

  • Mã bưu điện: 137600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Liên Hà
  • Địa chỉ: Thôn Hà Lỗ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh
  • Điện thoại: 0964219290