Bưu điện văn hóa xã Tuy Lai

  • Mã bưu điện: 157690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tuy Lai
  • Địa chỉ: Thôn Bèn, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức
  • Điện thoại: 01235019739