Bưu điện Tam Trinh

  • Mã bưu điện: 127010
  • Bưu cục: Bưu điện Tam Trinh
  • Địa chỉ: Sô´25/28, Phố Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai
  • Điện thoại: