Bưu điện Bưu điện Logistics EMS Hà Nội

  • Mã bưu điện: 143314
  • Bưu cục: Bưu điện Bưu cục Logistics EMS Hà Nội
  • Địa chỉ: Sô´km12, Dãy nhà A, Khu tập thể T262, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm
  • Điện thoại: