Bưu điện Phương Liệt

  • Mã bưu điện: 121100
  • Bưu cục: Bưu điện Phương Liệt
  • Địa chỉ: Sô´2/40, Phố Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân
  • Điện thoại: 8649612