Bưu điện Yên Bình

  • Mã bưu điện: 155670
  • Bưu cục: Bưu điện Yên Bình
  • Địa chỉ: Xóm Lụa, Xã Yên Bình, Huyện Thạch Thất
  • Điện thoại: 024.39820998