Bưu điện Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho soi máy

  • Mã bưu điện: 140714
  • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) [EMS] Kho soi máy
  • Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: