Bưu điện văn hóa xã Cổ Đô

  • Mã bưu điện: 154920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cổ Đô
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Cổ Đô, Xã Cổ Đô, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433625345