Bưu điện Nhà ga T1

  • Mã bưu điện: 140720
  • Bưu cục: Bưu điện Nhà ga T1
  • Địa chỉ: Sô´1, Khu I Quốc Lộ 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn
  • Điện thoại: