Đại lý bưu điện Khai thác Quốc tế Việt Nam

  • Mã bưu điện: 125355
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Khai thác Quốc tế Việt Nam
  • Địa chỉ: Sô´158, Ngõ 158, Phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên
  • Điện thoại: