Hòm thư Công cộng độc lập xã Chuyên Mỹ

  • Mã bưu điện: 158357
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng độc lập xã Chuyên Mỹ
  • Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên
  • Điện thoại: