Bưu điện văn phòng BĐTT6

  • Mã bưu điện: 128376
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng BĐTT6
  • Địa chỉ: Phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai
  • Điện thoại: