Bưu điện văn hóa xã Thuỵ An

  • Mã bưu điện: 155132
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thuỵ An
  • Địa chỉ: Sô´0, Thôn Liên Minh, Xã Thụy An, Huyện Ba Vì
  • Điện thoại: 02433965070